Суббота, 06 Июня 2020, 09:56
Приветствую Вас Гость | RSS
Жити завтра ! Українська Гельсінкська cпілка з прав людини Освітній портал Украина криминальная. Государственная налоговая администрация в АРК Громадсько-правовий тижневик МВС України Магнолия-ТВ. Хроника событий
Меню сайта
Разделы новостей
Новости Академии [11]
Новости института [1]
Новости из МОН Украины [11]
Новости обо всём [1]
Переводчик online
с на
Назад


К
римський юридичний інститут Національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого був створений в 2006 році у м. Сімферополі, як відокремлений структурний підрозділ Національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого на базі реорганізації Сімферопольського юридичного технікуму та Кримського факультету.
Як це починалося ? Зробимо декілька кроків назад в історію...


Сімферопольський юридичний технікум

У 1988 році був створений Сімферопольський юридичний технікум директором якого було призначено Пелишенко Валерія Павловича.
З 2000 року на базі технікуму почало функціонувати Республіканське методичне об’єднання викладачів права навчальних закладів АР Крим першого і другого рівня акредитації неюридичних спеціальностей. У рамках цього об’єднання проводилися олімпіади правових знань для студентів всіх навчальних закладів; семінари, конференції, «круглі столи» для викладачів.
На теперішній час методичне об’єднання включає 32 навчальних заклади АР Крим.
У квітні 2001року наказом Міністра освіти і науки України технікум був реорганізований у самостійний структурний підрозділ Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Очолював Сімферопольський юридичний технікум Хандога Валерій Петрович, доцент, к.ю.н., член науково – методичної комісії по праву Міністерства освіти і науки України.

Сімферопольський юридичний технікум з того часу і до цього дня здійснює навчання за спеціальністю «правознавство» за кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» для роботи в різних юридичних установах. Випускники технікуму мають перспективу отримати повну вищу юридичну освіту, оскільки навчальними планами підготовки передбачено вивчення правових дисциплін у такому обсязі, який дозволяє продовжити навчання в Кримському юридичному інституті та Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого.
Технікум має повне матеріально-технічне забезпечення навчально-методичної та виховної діяльності, новітнє інформаційно-технічне оснащення, власну поліграфічну базу. Фонд бібліотеки, який становить близько 6000 примірників, постійно поповнюється спеціальною та науковою літературою.
За час існування Сімферопольського юридичного технікуму сформувався творчий педагогічний колектив. Освітню діяльність здійснюють 52 викладачі. Нині у технікумі навчаються понад 800 студентів.
Активно діє культурно-освітній молодіжний центр, що проводить культурно-масові заходи. Традиційними заходами стали «Українські вечорниці» та конкурси «Міс технікум», «Золота осінь» тощо. Спортсмени технікуму успішно виступають на змаганнях різних рівнів.
Більш ніж 3500 випускників за 15 років існування навчального закладу поповнили ряди робітників правосуддя, органів місцевого самоврядування і виконавчої служби, органів внутрішніх справ та митного контролю, юридичних служб підприємств.
Технікум пишається своїми випускниками - суддею Київського району м. Сімферополя Сінані А.М., прокурором з надзору прокуратури АРК Меринцовим С.І., прокурором м. Ялти Агалаковим Є.А. та багатьма іншими.


Кримський факультет Національної юридичної академії України імені Я. Мудрого.

У 2001 році наказом ректора Академії В.Я.Тація в структурі Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого був створений Кримський факультет, як відокремлений структуриний підрозділ. Передумовою відкриття факультету стало клопотання Ради Міністрів і Верховної Ради АРК щодо створення структурного підрозділу НЮАУ з огляду на необхідність підвищення якості підготовки юридичних кадрів для Автономної Республіки Крим.
Становлення і розвиток факультету відбувався за участі і підтримки ректорату Академії, зокрема, ректора Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, професора, академіка НАН України, президента й академіка Академії правових наук України В.Я.Тація, та першого проректора Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, професора, академіка Академії правових наук України В.В.Сташиса. Деканом факультету було призначено кандидата юридичних наук, доцента, Голова спілки юристів АРК, Заслуженого юриста України О.Ф. Ковітіді.
Не дивлячись на молодий вік і географічну віддаленість факультету від Академії, лекції для студентів читали провідні викладачі: професори В.Д.Гончаренко, Ю.В.Баулін, В.А.Ломако, Н.О.Гуторова, І.В.Жиленкова, доценти О.Ф.Ковітіді, Л.Н.Подкоритова, І.О.Лосиця, Д.А.Тихоненков, С.М.Олейников, В.П.Янішин, О.А.Загорулько та інші.
На факультеті належним чином був організован навчальний процес, куратором якого є проректор з навчально-методичної роботи НЮА України ім. Я. Мудрого, професор, член-кореспондент Академії правових наук України В.В.Комаров.
З перших днів велика увага на факультеті почала приділятися не тільки навчальному процесу, а й розвитку наукової творчості.
Цьому дуже сприяв проректор з наукової роботи НЮАУкраїни ім. Я. Мудрого, професор, академік Академії правових наук М.І.Панов, а також Академія правових наук України.
Факультет з самого початку начав здійснювати підготовку фахівців за спеціальністю «Правознавство», освітньо-кваліфікаційний рівень - «бакалавр» із наступною перспективою одержання диплома з освітньо-кваліфікаційним рівнем - «спеціаліст» у НЮАУ ім. Я. Мудрого м. Харків.
За час існування факультету було проведено два випуски студентів у 2005 та 2006 роках. Форми навчання на факультеті були визначені як денна та заочна на бюджетній та контрактній основі.Кримський юридичний інститут Національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого

У 2006 році Сімферопольський юридичний технікум та Кримський факультет було реорганізовано та створено на їх базі Кримський юридичний інститут НЮА України ім. Ярослава Мудрого. Це було метою реалізації ступеневої системи підготовки фахівців на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 05.06.2006р. «Про реорганізацію відокремлених структурних підрозділів Національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого» та й наказом ректора Академії В.Я. Тація від 27.06.2006р.
Очолювати Кримський юридичний інститут НЮАУ ім. Я. Мудрого було призначено доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента Академії правових наук України Гуторову Н.О.
У складі Кримського юридичного інституту існують два підрозділи: Сімферопольський юридичний технікум та Кримський факультет НЮАУкраїни ім. Я. Мудрого.
Студенти факультету та технікуму у новоствореному інституті продовжують навчання за обраними спеціальностями та відповідними освітньо – кваліфікаційними рівнями.

Створення інституту дозволило розширити матеріально – технічну базу та ще краще належним чином організувати навчальний процес.
У зв’язку зі збільшенням навчального навантаження та кількості викладачів і з метою покращення організації роботи Кримського юридичного інституту було здійснена реорганізація кафедр і створено : кафедра загально-теоретичних правових дисциплін - завдуючий к.і.н., доцент О.В. Балагура; кафедра цивільно- правових та господарсько-правових дисциплін - в.о. завідуючого к.ю.н., доцент Л.М. Подкоритова; кафедра адміністративно- правових та кримінально-правових дисциплін – в.о.завідуючого к.ю.н., доцент А.О. Храбров; кафедра соціально- економічних дисциплін – завдуючий к.ф.н., доцент Г.А. Гущинський. Також було збільшено кількість навчальних аудиторій, сформовано ще один компьюторний клас з виходом в Інтернет та Лігу - Закон, що дозволяє студентам більш досконало ознайомитися з оновленою нормативно - законодавчою та нормативно – правовою базою.
В юридичному інституті діє студентське наукове товариство, в складі якого існує дві секції: історико-теоретичних, спеціальних і загальноосвітніх дисциплін.
На засіданнях секцій заслуховуються наукові доповіді студентів з актуальних проблем найважливіших галузей права України, а також проводяться тематичні конкурси, ділові ігри, що дозволяє студентам показати не тільки знання теоретичного матеріалу, але й уміння застосувати їх на практиці.

Підсумки роботи студентського товариства щорічно підводяться на науково-практичній конференції за участю співробітників Апеляційного суду Автономної Республіки Крим та прокуратури АРК.
У Кримському юридичному інституті за ініціативою студентів і за підтримки директора інституту був створений «Бізнес-клуб», на засіданнях якого студентами готуються і обговорюються різні напрями і методи рішень в області правового регулювання економіки в різних сферах суспільного життя.
Для більш повного розкриття питань на цих засіданнях, членами Клубу запрошуються працівники відповідних організацій, які здійснюють практичну діяльність.

Особлива увага у інституті приділяється також морально-етичному вихованню студентів, що є дуже важливим для майбутніх юристів.
Проблемні лекції в межах дисципліни «Організація судових і правоохоронних органів» факультативно читають керівники прокуратури й Апеляційного суду Автономної Республіки Крим. Також в інституті діє «Студентська рада», до складу якої входять кращі представники студентських учбових груп і курсів. Діяльність ради базується на основах студентського самоврядування, основною метою якого є сумісне з адміністрацією інституту вирішення всіх питань, пов'язаних з учбовим процесом, виховною роботою, суспільним життям студентів - їх відпочинком, розвитком культурного і спортивного рівня.
Студенти Кримського юридичного інституту неоднарозово брали участь у туристичному клубі "Вітер мандрівок", що дало можливість студентам відвідувати найзагадковіші і найчарівніші куточки Кримського півострову: печерне місто Бакла, гору Чатирдаг, а також гору Північна Демерджи.

Творча атмосфера, яку створено на Кримському юридичному інституті НЮАУ імені Ярослава Мудрого, дозволяє студентам реалізовувати свої творчі здібності не тільки в науці, а й у театральному мистецтві.
За підтримки головного режисера Російського драматичного театру імені М.Горького А.Г.Новикова створено студентський театр-студію, художнім керівником якого є Заслужена артистка України О.В.Кожейкіна.
На суд глядачів були представлені численні постановки, зокрема, за романом М.Булгакова «Майстер і Маргарита», історична постановка «Сказання про Готхарде», «Кронос - володар часу». Студенти виконують не тільки головні ролі, а й самі працюють сценаристами та режисерами.
Спектаклі на теми людських пороків, світлої любові і братерської дружби, правосуддя, безсумнівно, є повчальними для широкої студентської аудиторії.
У Кримському юридичному інституті приділяється значна увага фізичній культурі і спорту. Спортсмени інституту неодноразово доводили свій високий рівень підготовки.
Команда з кікбоксінгу та карате гідно представляє Кримський юридичний інститут на змаганнях, присвячених Дню святкування фізичної культури і спорту.
В інституті існує футбольна команда «Ніка – юридична академія», яка в чемпіонаті Кримської Автономії зайняла ІІ місце з міні-футболу. Команда постійно бере участь у міських і республіканських турнірах.
Керівництво Академії та Кримського юридичного інституту прагне укріпити матеріально – технічну базу і планує будівництво другого корпусу інституту та гуртожитку для іногородніх студентів. Це набагато підвищить рівень навчального процесу і дозволить іногороднім студентам можливість приділяти більше часу навчанню, без втрати цього часу на переїзд з дому в інститут.

Створення Кримського юридичного інституту стало підвищенням статусу і авторитету Національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого серед вищих навчальних закладів АРКрим. Безумовно це надасть значимості затребуваності наших випускників.

Форма входа
Календарь новостей
«  Июнь 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Поиск
Друзья сайта
Статистика

Прибыли: 1
На пороге: 1
Дома: 0

Симферополь online. Крымская сборка. статистика Размещено на Start.Crimea.UA Russian America Top. Рейтинг ресурсов Русской Америки. Украинский портАл Каталог сайтов Всего.RU
Besucherzahler russian brides
счетчик посещений
Сайты Крыма

Copyright Krins-YuG "Официальный сайт Крымского юридического института Национальной юридической академии Украины им. Ярослава Мудрого"© 2007- 2008Хостинг от uCoz